AS - Aktivna Slovenija
CMEPIUS - center za razvoj mobilnosti
CPI - Center RS za poklicno izobraževanje
GEA College PIC
Gym-m, d.o.o.
Info Rešitve, d.o.o.
Kozmetika Lorger
Ljudska univerza Jesenice
Ljudska univerza Velenje
ORIA Computers, d.o.o.
PCMG - Pospeševalni center za malo gospodarstvo ››
Phare MOCCA
Pro anima, d.o.o.
SEŠ - Srednja ekonomska šola Ljubljana
SUAŠ - Srednja upravno administrativna šola
Služba vlade RS za strukturno politiko in
regionalni razvoj

 
 
PCMG - Pospeševalni center za malo gospodarstvo

mednarodni konferenci PCMG 2003 in 2004 - celostni podobi
okrogli mizi o financiranju 2003 in 2004 - celostni podobi
glasilo "EIC novice" - letnik 2001 - 2003 ter letnik 2004
glasilo "Podjetniški informator" - letnik 2003
poslovni mapi v slovenskem in angleškem jeziku 2002 in 2003
pakt stabilnosti - logotip, brošura Plato in letaki v albanščini, bosanščini,
   črnogorščini in makedonščini

poslovno poročilo PCMG za leto 2003 v slovenskem in angleškem jeziku
glasilo "SLEVCA novice" - letnika 2003 in 2004
brošura "Žensko podjetništvo"