AS - Aktivna Slovenija
CMEPIUS - center za razvoj mobilnosti
CPI - Center RS za poklicno izobraževanje  ››
GEA College PIC
Gym-m, d.o.o.
Info Rešitve, d.o.o.
Kozmetika Lorger
Ljudska univerza Jesenice
Ljudska univerza Velenje
ORIA Computers, d.o.o.
PCMG - Pospeševalni center za malo gospodarstvo
Phare MOCCA
Pro anima, d.o.o.
SEŠ - Srednja ekonomska šola Ljubljana
SUAŠ - Srednja upravno administrativna šola
Služba vlade RS za strukturno politiko in
regionalni razvoj

 

CPI - Center RS za poklicno izobraževanje
priročnik "Delam za sebe"
brošura "CPI v projektih Leonardo da Vinci in Grundtvig"
konferenca "Ukrepi preprečevanja šolske neuspešnosti v poklicnem in strokovnem
   izobraževanju in blažitev njenih posledic" - celostna podoba

knjižni zaznamki za konferenco "Ukrepi preprečevanja šolske neuspešnosti v poklicnem
   in strokovnem izobraževanju in blažitev njenih posledic" in za projekt "Europass"

letak - zloženka za projekt Europass
predstavitveni CPI letak v slovenskem in angleškem jeziku
letak - zloženka "Ključ do zaposljivosti"
plakat "Ključ do zaposljivosti"
mapa "Ključ do zaposljivosti"
mapa "Osebni portfolio"
mapa "Mapa učnih dosežkov"
glasilo "Spodbude" - letniki 2001 - 2004