brošure, knjige
cd-ji - oprema
diplome
dopisi
e-oglasi
knjižni zaznamki
konference - namizni napisi in priponke
kuverte
letaki, oglasi
mape
novoletne čestitke
periodične publikacije
plakati
poslovna in promocijska darila
poslovna poročila, predstavitvene mape
vizitke  ››

 

 
 
Gym-m, d.o.o.
vizitke
izkaznice

Kozmatika Lorger
vizitke

Info Rešitve, d.o.o.
vizitke

SEŠ - Srednja ekonomska šola Ljubljana
vizitke

SUAŠ - Srednja upravno administrativna šola
vizitke

Srednja lesarska šola Postojna [nerealiziran predlog]
Nerealizirana zasnova celostne podobe je nastala kot navdih
   osebnega poznanstva z ravnateljico šole, v kateri sem odkrila
   osebo z veliko notranje energije in optimizma. Zato sem želela,
   da tudi vizitka izkazuje lastnost, ki jo odlikuje - da odstopa od
   povprečnosti. Zeleni list seveda odseva usmeritev šole v delo
   v naravi in z njo)