brošure, knjige
cd-ji - oprema
diplome
dopisi
e-oglasi
knjižni zaznamki
konference - namizni napisi in priponke
kuverte
letaki, oglasi
mape
novoletne čestitke
periodične publikacije
plakati
poslovna in promocijska darila  ››
poslovna poročila, predstavitvene mape
vizitke

 

 
 
CMEPIUS
dežniki "Socrates in Leonardo da Vinci"
darilne vrečke "Socrates in Leonardo da Vinci"
žepni koledarčki "Socrates in Leonardo da Vinci"
obešanke za steklenice "Socrates in Leonardo da Vinci"
blok za zapiske (A4) "Socrates in Leonardo da Vinci"
blok za zapiske (A5) "Socrates in Leonardo da Vinci"
samolepilni listki "Socrates in Leonardo da Vinci"

CPI
blok za zapiske (A4) za udeležence konference "Ukrepi
   preprečevanja šolske neuspešnosti v poklicnem in
   strokovnem izobraževanju in blažitev njenih posledic"

Info Rešitve, d.o.o.
koledar 1998
koledar 2000

SUAŠ
darilni bedgi