brošure, knjige
cd-ji - oprema
diplome
dopisi
e-oglasi
knjižni zaznamki
konference - namizni napisi in priponke
kuverte
letaki, oglasi
mape
novoletne čestitke
periodične publikacije
plakati  ››
poslovna in promocijska darila
poslovna poročila, predstavitvene mape
vizitke

 

 
 
CMEPIUS
plakat "Socrates"
plakat "Leonardo da Vinci"
plakat "Socrates in Leonardo da Vinci"

CPI
plakat "Ključ do zaposljivosti"
Konferenca "Ukrepi preprečevanja šolske neuspešnosti v
   poklicnem in strokovnem izobraževanju in blažitev njenih posledic"

PCMG
4. okrogla miza o financiranju 2003 - 1 plakat
mednarodna konferenca 2003 - 2 plakata
5. okrogla miza o financiranju 2004 - 2 plakata
mednarodna konferenca 2004 - 2 plakata

SUAŠ
plakati za informativne dneve 2002, 2003 in 2004 - 3 plakati