brošure, knjige
cd-ji - oprema
diplome
dopisi
e-oglasi
knjižni zaznamki
konference - namizni napisi in priponke
kuverte
letaki, oglasi
mape
novoletne čestitke
periodične publikacije  ››
plakati
poslovna in promocijska darila
poslovna poročila, predstavitvene mape
vizitke

 

 
 
revija Klik (založništvo, urejanje, trženje in izvedba -
   65 številk od novemba 1997 do februarja 2005),
   založnik Pro anima, d.o.o.

Spodbude (zasnova celostne podobe in realizacija,
   pet letnikov od leta 1999 dalje), založnik Center RS za
   poklicno izobraževanje in usposabljanje in CMEPIUS, prvi
   letnik v okviru projekta Phare MOCCA

Podjetniški informator (zasnova celostne podobe in
   realizacija, letnik 2002), založnik PCMG

EIC novice (zasnova celostne podobe in realizacija,
   letnik 2001-2003), založnik PCMG

EIC novice (zasnova celostne podobe in realizacija,
   letnik 2004), založnik PCMG

SLEVCA novice (zasnova celostne podobe in realizacija)
   založnik PCMG

glasilo ŠAUS (styling in priprava za tisk, občasnik),
   založnik Srednja upravno administrativna šola