brošure, knjige
cd-ji - oprema
diplome
dopisi
e-oglasi
knjižni zaznamki
konference - namizni napisi in priponke
kuverte
letaki, oglasi  ››
mape
novoletne čestitke
periodične publikacije
plakati
poslovna in promocijska darila
poslovna poročila, predstavitvene mape
vizitke

 

 
 
AS
letak za volitve 2004

CMEPIUS
letak "Na poti do izobrazbe"
letak "Leonardo da Vinci 2000-2006"
letak - pregled programov "Leonardo da Vinci 2000-2006"

CPI
letak - zloženka za projekt Europass
predstavitveni CPI letak v slovenskem in angleškem jeziku

Info Rešitve d.o.o.
letak "CASH - DEPO"

Oria Computers, d.o.o
letak "Allplan Millenium FT - arhitektura"
letak "Allplan Millenium FT - gradbeništvo"
letak "Allplan FT 15"

GYM-M, d.o.o.
letak 1999
letak 2003

PCMG

4. okrogla miza o financiranju 2003 - vabili in programa v
   slovenskem in angleškem jeziku

mednarodna konferenca 2003 - vabili s programom v
   slovenskem in angleškem jeziku, in vabilo na CEI vrh

5. okrogla miza o financiranju 2004 - 2 plakata - vabili, programa
   ter prijavnici v slovenskem in angleškem jeziku

mednarodna konferenca 2004 - vabili s programom v
   slovenskem in angleškem jeziku

Pakt stabilnosti - letaki v albanskem, bosanskem, črnogorskem
   in makedonskem jeziku

flyer "e-NEC"