brošure, knjige
cd-ji - oprema
diplome
dopisi
e-oglasi  ››
knjižni zaznamki
konference - namizni napisi in priponke
kuverte
letaki, oglasi
mape
novoletne čestitke
periodične publikacije
plakati
poslovna in promocijska darila
poslovna poročila, predstavitvene mape
vizitke

 

 
 
PCMG
seminar Koncept promocije in koordinacije evropskih projektov,
   junij 2004

seminar o svetovalskih znanjih za podjetniške svetovalce,
   april 2004

mednarodna konferenca 2003
5. okrogla miza o financiranju 2004 v slovenščini in angleščini
mednarodna konferenca 2004 v slovenščini in angleščini