brošure, knjige  ››
cd-ji - oprema
diplome
dopisi
e-oglasi
knjižni zaznamki
konference - namizni napisi in priponke
kuverte
letaki, oglasi
mape
novoletne čestitke
periodične publikacije
plakati
poslovna in promocijska darila
poslovna poročila, predstavitvene mape
vizitke

 

 
 
CMEPIUS
brošura "Socrates - Priročnik za prijavitelje"
zbornik projektov Leonardo da Vinci v slovenščini in angleščini
zbornik projektov "Socrates v šoli 1999-2000"
prospekt "Leonardo da Vinci 2000-2006"
prospekt Leonardo da Vinci "Nov začetek"
prospekt Leonardo da Vinci "Nova generacija programov"

CPI
priročnik "Delam za sebe"
brošura "CPI v projektih Leonardo da Vinci in Grundtvig"

GEA College
priročnik "Standard za predavače"

Ljudska univerza Jesenice
priročnik "Še dobro, da smo različni!

PCMG
konferenca Ukrepi preprečevanja šolske neuspešnosti v poklicnem in
   strokovnem izobraževanju in blažitev njenih posledic

4. okrogla miza - zbornik projektov
5. okrogla miza - zbornik projektov
Mednarodna konferenca - zbornik projektov
brošura "Žensko podjetništvo"

Phare MOCCA
priročnik "Modularna zgradba izobraževalnih programov"
priročnik "Pristopna strategija" v slovenskem in angleškem jeziku

SUAŠ
brošure "Podoba šola" 2001, 2002, 2003 in 2004
brošure "Slovensko-nemški strip" 1 in 3 ter zbornik stripov "2BD"
glasilo učencev šole, styling