brošure, knjige
cd-ji - oprema
diplome
dopisi
e-oglasi
knjižni zaznamki
konference - namizni napisi in priponke za udeležence
kuverte
letaki, oglasi
mape
novoletne čestitke
periodične publikacije
plakati
poslovna in promocijska darila
poslovna poročila, predstavitvene mape
vizitke