SEŠ _ Srednja ekonomska šola Ljubljana

Šolo zaznamujeta dve značilnosti - lega na zemljišču v obliki polotoka, ki ga z ene strani v blagem loku omejuje Roška cesta, z druge pa v podobnem uvoju Grubarjev kanal. Naključje je hotelo, da je tlorisna zasnova zgradbe v obliki črke E kot Ekonomija - glavna izobraževalna smer šole. Ker je ime šole Srednja ekonomska šola - SEŠ, se je rešitev pokazala kot na dlani: levo in desno blago uvijajoči se črki S in Š, ki predstavljata cesto in reko, v sredini monolitni izklesani E, ki simbolizira trdnost in urejenost šolskega procesa.

   

aplikacije logotipa
izpeljanke
vizitke
dopis
kuverte
nalepke
zastave

nazaj