Pro anima, d.o.o.

Seveda smo tudi svoj lastni logotip zasnovali sami. Pa prej nekaj besed o imenu podjetja. Soustanovitelja sva imela prav na začetku idejo, da se bova v glavnem ukvarjala s pro jektiranjem in anima cijo. Ko sva ob iskanju primernega imena novega podjetja (ki mora biti seveda različno kot imena drugih že ustanovljenih podjetij) prišla do izraza >pro anima<, sva v njem našla dvoje: najprej korene prej navedenih dejavnosti in simboličen pomen besede pro anima, ki v latinščini pomeni >za dušo<. Tudi lastno podjetje sva ustanavljala >za dušo<, da se izvijeva iz tesnega okvira služb, ki sva jih opravljala. Logotip je zato sestavljen iz začetnic imena podjetja PA in simbola ptice, ki je od nekdaj pomenil dušo. Barve - karminasto rdeča in siva - izražajo veliko notranje energije na eni strani ter umirjenost, uglajenot in red na drugi.

   

aplikacije logotipa
vizitke
dopis
kuverte

nazaj