Konferenca Ukrepi preprečevanja šolske neuspešnosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju in blažitev njenih posledic

Bled, junij 2004, Center RS za poklicno izobraževanje in usposabljanje

   

celostne podobe dogodkov
blok
mapa
knjižni zaznamki
plakat
priponke za udeležence
namizni zaznamki za udeležence

nazaj