ISM _ Informiranje in svetovanje mladim [v razvoju]

Logotip smo želeli narediti za mlade, ki jim je namenjen, to so vsi tisti, ki so iz kakršnega koli razloga izpadli iz izobraževalnega procesa in bi jih s to akcijo želeli pritegniti spet v delovanje. Zato smo se v želji po tem, da logotip ne izraža okusa naročnika, temveč ciljne publike, odločili za predhodno testiranje več variantnih predlogov pri šolajoči se mladini. Zato smo se tudi pri izbiri morali podrediti njihovi volji - izkazalo se je, da mladi absolutno želijo žive barve in jasne, živahne oblike.

   

aplikacije logotipa
logo

 

nazaj