Gym-m d.o.o. in Športno društvo Murgle

Najpogosteje uporabljani rekvizit v športu je žoga, od tod tudi ideja, da se ime novoustanovljenega podjetja za organizacijo športno-rekreativnih dejavnosti vpne v okroglo obliko. Črke in strukturacija imena GYM-M so nakazale možnost, da se uporabi značilna vijuga teniške žogice, katere manjši del je črka M - začetna črka imena lastnika podjetja in hkrati začetna črka lokacije športnega centra. Ko so spremenjene gospodarske razmere narekovale preobrazbo podjetja v Športno društvo Murgle, smo značilno obliko teniške žogice, ki je bila dotlej že dodobra uveljavljena, uporabili kot osnovo, okoli katere smo izpisali naziv društva.

   

aplikacije logotipa
vizitke
dopis
kuverte
izkaznice
žig
označevalni sistem
   poslovnega prostora
letak 1999
letak 2003

nazaj