celostne podobe podjetij
Buissness Cooperation Network
Gym-m d.o.o. in Športno društvo Murgle
Info rešitve
Kozmetika Lorger
Pro anima, d.o.o.
Srednja ekonomska šola Ljubljana - SEŠ
Srednja upravno administrativna šola Ljubljana - SUAŠ
Fredy Miller [nerealizirano]
ISM - Informiranje in svetovanje mladim [v razvoju]

celostne podobe dogodkov
konferenca Ukrepi preprečevanja šolske neuspešnosti v poklicnem in strokovnem
   izobraževanju in blažitev njenih posledic

4. okrogla miza o financiranju malih in srednje velikih podjetij - 2003
5. okrogla miza o financiranju malih in srednje velikih podjetij - 2004
Mednarodna konferenca Izzivi in priložnosti za mala in srednje velika podjetja v
   državah srednjeevropske podobe ob širitvi Evropske unije in ekonomski forum CEI

Mednarodna konferenca Podjetništvo - okno prihodnosti

spletne strani
klikonline
dvorec selo
balvana
supernova
rotis
excenter
bock

multimedijske predstavitve
Phare MOCCA
Mednarodna konferenca Podjetništvo
Mednarodna konferenca Izzivi in priložnosti za mala in srednje velika podjetja v
   državah srednjeevropske podobe ob širitvi Evropske unije


prezentacija računalniških diapozitivov